Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 147,2 395 904 -2,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 632,3 300 687 -2,2%
daň z nehnuteľností 331,9 61 140 -1,3%
daň za špecifické služby 183,0 34 77 -1,8%
Nedaňové príjmy 411,7 76 173 -30,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 57,9 11 24 251,2%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 286,1 237 541 0,0%
Finančné operácie 346,9 64 146 9,5%
Príjmy spolu 4 211,9 775 1 772 -4,0%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).