Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 26,0 5 10 8,4%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 26,0 5 10 8,4%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 0,0 0 0 n.a.
Koncesionárske poplatky 74,7 14 30 1,6%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 98,3 18 41 22,6%
Daň z motorových vozidiel 132,2 24 56 5,6%
Iné dane 118,1 22 47 8,4%
Ostatné dane spolu 449,4 82 180 9,1%
Spolu dane určované vládou 19 190,9 3 522 7 671 3,6%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.