Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 4 012,4 736 1 604 7,4%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3 906,9 717 1 562 6,9%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 105,5 19 42 32,3%
Daň z príjmov právnickej osoby 3 211,1 589 1 284 36,5%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 290,5 53 116 22,5%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 7 513,9 1 379 3 003 17,9%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.