Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 709,2 130 283 4,1%
Dane z nehnuteľností 453,3 83 181 0,2%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 255,5 47 102 11,9%
Dane určované obcami a VÚC spolu 709,2 130 283 4,1%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 2 409,6 442 963 10,7%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 1 032,7 190 413 10,7%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.