Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 7 988,8 1 466 3 193 18,2%
Spotrebné dane 2 497,4 458 998 -13,0%
z minerálnych olejov 1 294,0 237 517 1,8%
z liehu 211,0 39 84 -0,3%
z piva 56,1 10 22 -5,1%
z vína 4,8 1 2 0,5%
z tabaku a tabakových výrobkov 896,1 164 358 3,4%
Zelené dane 35,4 6 14 -0,8%
Nepriame dane spolu 10 486,2 1 924 4 191 8,9%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty.