Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 4 837,6 888 1 934 20,6%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 4 677,9 858 1 870 19,7%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 159,7 29 64 51,3%
Daň z príjmov právnickej osoby 3 920,0 719 1 567 22,1%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 368,7 68 147 26,9%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 9 126,3 1 675 3 648 21,5%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.