Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 10 758,9 1 975 4 300 18,5%
Starobné dôchodkové poistenie 5 019,4 921 2 006 22,3%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 607,1 295 642 15,4%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 8 270,4 1 518 3 306 14,0%
Bilancia -1 643,9 -302 -657 n.a.
Invalidné poistenie 1 978,6 363 791 15,3%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 1 069,4 196 427 8,6%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 909,2 167 363 24,3%
Nemocenské poistenie 956,1 175 382 15,2%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 1 140,7 209 456 7,7%
Bilancia -184,7 -34 -74 n.a.
Úrazové poistenie 254,3 47 102 15,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 62,8 12 25 -0,3%
Bilancia 191,5 35 77 21,5%
Poistenie v nezamestnanosti 608,6 112 243 15,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 284,1 52 114 -6,6%
Bilancia 324,5 60 130 44,6%
Garančné poistenie 72,9 13 29 20,5%
Výdavky fondu garančného poistenia 32,3 6 13 27,7%
Bilancia 40,6 7 16 15,4%
Správny fond 262,0 48 105 14,2%
Výdavky správneho fondu 219,7 40 88 -0,2%
Bilancia 42,3 8 17 348,2%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.