Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 7 211,7 1 148 2 617 20,2%
Starobné dôchodkové poistenie 3 900,2 560 1 277 33,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity 939,4 164 374 9,8%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 501,1 1 000 2 280 5,1%
Bilancia -661,5 -276 -629 n.a.
Invalidné poistenie 1 135,7 205 468 6,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 913,3 174 396 -0,4%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 222,3 32 73 44,2%
Nemocenské poistenie 538,1 94 214 9,8%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 415,1 77 175 5,4%
Bilancia 123,0 17 39 27,9%
Úrazové poistenie 148,2 27 62 4,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 46,7 9 20 4,2%
Bilancia 101,5 19 42 4,3%
Poistenie v nezamestnanosti 343,4 61 138 8,4%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 158,6 29 66 -3,0%
Bilancia 184,7 32 72 20,4%
Garančné poistenie 39,7 9 20 -15,5%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,2 3 8 -7,1%
Bilancia 23,5 6 13 -20,5%
Správny fond 167,0 28 63 15,1%
Výdavky správneho fondu 128,8 20 45 2,2%
Bilancia 38,2 8 19 100,1%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.