Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 41,2 8 16 58,8%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 41,2 8 16 58,8%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 0,0 0 0 n.a.
Koncesionárske poplatky 75,4 14 30 0,9%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 98,6 18 41 0,3%
Daň z motorových vozidiel 131,0 24 55 -0,9%
Iné dane 121,9 22 49 3,2%
Ostatné dane spolu 468,1 86 187 4,2%
Spolu dane určované vládou 22 808,4 4 186 9 117 18,9%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.