Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 25,5 5 10 4,3%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 25,3 5 10 3,2%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 133,6 25 53 5,5%
Koncesionárske poplatky 81,7 15 32 4,4%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 175,7 32 74 -17,0%
Daň z motorových vozidiel 160,6 30 68 5,2%
Iné dane 0,0 0 0 n.a.
Ostatné dane spolu 495,4 91 195 -3,9%
Spolu dane určované vládou 15 211,4 2 795 5 982 4,7%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.