Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy príspevkových organizácií

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z podnikania n.a. n.a. n.a. n.a.
Administratívne poplatky n.a. n.a. n.a. n.a.
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia 653,5 n.a. n.a. 4,4%
Ostatné príjmy 176,8 n.a. n.a. 1,7%
Príjmy spolu 830,3 n.a. n.a. 3,8%
z toho: n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie obcí n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie VÚC n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.