Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slovensko 40,2% 43,1% 40,1% 38,6% 38,8% 39,4% 39,9% 40,7% 41,6%  
Česká republika 40,5% 41,3% 40,5% 40,5% 41,5% 41,6% 41,6% 40,5% 39,8%  
Poľsko 39,0% 39,1% 38,7% 39,8% 41,3% 41,1% 41,3% 42,3% 33,6%  
Maďarsko 47,4% 48,4% 45,0% 44,1% 43,8% 43,5% 43,4% 41,1% 41,2%  
Nemecko 44,9% 45,1% 45,5% 45,6% 46,3% 46,7% 46,5% 47,8% 47,8%  
Švédsko 49,2% 49,3% 50,7% 50,6% 50,7% 49,9% 49,4% 49,1% 42,4%  
EÚ (28) 45,1% 44,7% 44,7% 44,8% 45,1% 45,0% 46,2% 46,9%    

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 2010-2019 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.