Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 010,5 1 576 3 320 9,2%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 788,6 1 222 2 574 6,3%
Výdavky fondu invalidného poistenia 970,4 175 368 3,1%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 1 043,4 133 281 51,1%
Výdavky fondu úrazového poistenia 50,8 10 22 -8,9%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 329,2 32 68 99,2%
Výdavky fondu garančného poistenia 24,9 3 7 76,7%
Správa poisťovne 196,8 20 41 83,1%
Príjmy fondov (bežné) 9 532,2 1 615 3 402 13,7%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 969,9 37 77 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 1 294,8 56 117 6 149,2%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 780,3 147 309 11,9%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 189,6 -110 -232 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 1 105,2 166 349 58,5%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.