Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 015,3 186 392 1,2%
Verejný poriadok a bezpečnosť 115,7 21 45 29,9%
Ekonomická oblasť 399,2 73 154 5,2%
Ochrana životného prostredia 334,5 61 129 11,5%
Bývanie a občianska vybavenosť 289,0 53 112 -26,7%
Zdravotníctvo 12,0 2 5 21,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 291,6 53 113 0,7%
Vzdelávanie 2 057,2 377 794 15,7%
Sociálne zabezpečenie 293,3 54 113 42,4%
Výdavky obcí spolu 4 807,6 881 1 855 8,0%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.