Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 216,0 186 392 21,2%
Verejný poriadok a bezpečnosť 128,3 21 45 44,1%
Ekonomická oblasť 503,3 73 154 32,6%
Ochrana životného prostredia 351,1 61 129 17,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 386,9 53 112 -1,8%
Zdravotníctvo 15,6 2 5 58,2%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 293,6 53 113 1,4%
Vzdelávanie 2 247,5 377 794 26,4%
Sociálne zabezpečenie 275,6 54 113 33,8%
Výdavky obcí spolu 5 417,9 881 1 855 21,8%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.