Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky príspevkových organizácií

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny   n.a. n.a. n.a.
Prevádzka príspevkových organizácií 1 066,4 144 303 35,7%
Transfery   n.a. n.a. n.a.
Kapitálové výdavky 125,3 10 21 132,5%
Výdavky spolu 1 194,0 154 324 42,2%
z toho:   n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie štátu   n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie obcí   n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie VÚC   n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Ide o tie príspevkové organizácie, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.