Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 209,0 223 463 0,0%
Verejný poriadok a bezpečnosť 97,5 18 37 0,0%
Ekonomická oblasť 430,5 79 165 0,0%
Ochrana životného prostredia 435,5 80 167 0,0%
Bývanie a občianska vybavenosť 545,2 101 209 0,0%
Zdravotníctvo 13,6 3 5 0,0%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 363,4 67 139 0,0%
Vzdelávanie 2 391,5 441 916 0,0%
Sociálne zabezpečenie 297,0 55 114 0,0%
Výdavky obcí spolu 4 693,9 865 1 798 -24,3%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.