Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dotácie obciam, organizáciám, jednotlivcom 303,0 56 116 22,5%
Správa fondu 6,8 1 3 35,2%
Výdavky spolu 372,9 69 143 18,2%
Zostatok prostriedkov vo fonde 1 733,8 320 664 19,9%

Popis tabuľky

Environmentálny fond rieši ochranu a využívanie vôd, odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia, ochranu prírody a krajiny. Fond poskytuje dotácie na investičné projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia.