Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení 75,0 14 30 8,5%
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 1,2 0 0 -5,5%
Ostatné výdavky 24,0 4 10 56,5%
Výdavky spolu 100,2 18 40 16,8%
Zostatok vo fonde na konci roka 2 044,7 375 817 4,7%

Popis tabuľky

Úlohou Národného jadrového fondu je financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia až po vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.