Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa fondu   0 0 n.a.
Ostatné výdavky   0 0 n.a.
Výdavky spolu   0 0 n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka   0 0 n.a.

Popis tabuľky

Úlohou Národného jadrového fondu je financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia až po vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.