Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 0,8 0 0 6,6%
Ostatné výdavky 8,9 2 4 43,1%
Výdavky spolu 70,8 13 30 17,4%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 510,1 278 635 5,8%

Popis tabuľky

Úlohou Národného jadrového fondu je financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia až po vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.