Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie n.a. n.a. n.a.
Starobný dôchodok 428 1 064 393 2,6%
Predčasný starobný dôchodok 405 16 467 4,2%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 245 44 950 0,0%
Sirotský dôchodok 131 21 253 1,0%
Invalidné poistenie n.a. n.a. n.a.
Invalidný dôchodok 243 235 706 -7,9%
Nemocenské poistenie n.a. n.a. n.a.
Nemocenské 252 116 723 14,0%
Ošetrovné 94 13 164 14,6%
Vyrovnávacia dávka 77 82 42,6%
Materské 567 29 286 31,9%
Úrazové poistenie n.a. n.a. n.a.
Úrazový príplatok 150 2 621 11,1%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 327 846 -6,6%
Úrazová renta 310 6 931 2,3%
Poistenie v nezamestnanosti n.a. n.a. n.a.
Dávka v nezamestnanosti 392 35 643 -98,9%
Garančné poistenie n.a. n.a. n.a.
Dávka garančného poistenia 1 587 121 -0,7%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.