Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 577,4 106 223 12,2%
Nákup tovarov a služieb 264,9 49 102 -5,5%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 495,2 91 191 2,8%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 70,7 13 27 -25,0%
Finančné operácie a úroky 36,0 7 14 -16,3%
Výdavky VÚC spolu 1 451,0 266 560 2,6%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.