Garančné poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Garančné poistenie
Výdavky fondu garančného poistenia
Bilancia