Úrazové poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Úrazové poistenie
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky
Bilancia