Poistenie v nezamestnanosti

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Poistenie v nezamestnanosti
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky
Bilancia