Invalidné poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Invalidné poistenie
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov
Bilancia