Nemocenské poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Nemocenské poistenie
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky
Bilancia