Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

v mil. Eur Medziročná zmena
Odvody platené štátom 1 280,6 12,8%
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) 2 712,8 4,0%
Ostatné príjmy 31,9 101,8%
Príjmy spolu 4 025,3 7,3%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.