Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Odvody platené štátom 5,3% 68,3
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) 6,2% 167,2
Ostatné príjmy 51,9% 16,6
Príjmy spolu 6,3% 252,1

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.