Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Dividendy
Príjmy z vlastníctva