Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Schodok rozpočtu verejnej správy

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Schodok verejnej správy v mil. Eur -2 092,0 -791,2 -886,4 -1 268,8 -5 035,1 -5 973,1 -2 234,0 -7 536,0 -7 840,0
Schodok verejnej správy v % HDP -2,6% -0,9% -1,0% -1,4% -5,5% -5,4% -2,0% -6,4% 6,0%

Popis tabuľky

Schodok rozpočtu verejnej správy vyjadruje rozdiel medzi príjmami a výdavkami verejnej správy. Vyjadruje sumu, ktorú si štát musí požičať, alebo čerpať zo svojho majetku, aby pokryl náklady na svoje výdavky. Zdrojom údajov je Štatistický úrad, hodnoty sa môžu líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií SR.