Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov 74,7 4,1%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 26,0 -24,9%
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) 4,8 17,3%
Príjmy RTVS spolu 105,5 13,6%

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.