Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 6 559,2 -0,1%
Starobné dôchodkové poistenie 3 219,9 -5,6%
Príjmy rezervného fondu solidarity 933,2 8,4%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 607,2 1,3%
Bilancia -1 454,0 n.a.
Invalidné poistenie 1 163,4 5,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 938,7 0,1%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 224,7 30,0%
Nemocenské poistenie 535,2 6,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 440,9 14,2%
Bilancia 94,3 -19,9%
Úrazové poistenie 155,1 6,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 49,6 1,3%
Bilancia 105,4 8,6%
Poistenie v nezamestnanosti 345,5 6,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 147,1 8,2%
Bilancia 198,3 5,0%
Garančné poistenie 48,5 6,2%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,2 -17,4%
Bilancia 32,4 22,4%
Správny fond 158,4 -1,5%
Výdavky správneho fondu 106,0 3,1%
Bilancia 52,4 -17,0%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.