Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Spotrebné dane 8 736,0 1,4%
Dane z príjmov 5 757,7 2,8%
Odvody 10 907,7 5,2%
Príjmy z majetku 560,7 -2,5%
Ostatné 4 746,1 -32,5%
Konsolidované príjmy verejnej správy 30 678,1 -4,8%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.