Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 060,0 n.a.
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 150,0 n.a.
Ambulantná starostlivosť 1 305,0 n.a.
Iná zdravotná starostlivosť n.a. n.a.
Výdavky na správu, zisk (strata) n.a. n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk n.a. n.a.
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3 885,0 n.a.

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.