Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 921,5 n.a.
Obrana 636,8 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 265,6 n.a.
Ekonomická oblasť 4 070,1 n.a.
Ochrana životného prostredia 539,0 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 186,0 n.a.
Zdravotníctvo 127,1 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 319,0 n.a.
Vzdelávanie 1 945,2 n.a.
Sociálne zabezpečenie 3 991,2 n.a.
Výdavky vlády spolu 17 001,5 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.