Koľko štát vyberie?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2021 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov viac ako 20 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 427 tisíc zamestnancov v roku 2021 tak je každý šiesty zamestnanec platený z našich daní. Priemerné mzdové náklady zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 1 864 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili 9,6 mld. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 4 802,6 885 1 840 -0,7%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 4 604,6 849 1 764 -1,6%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 198,0 36 76 24,0%
Daň z príjmov právnickej osoby 5 031,2 927 1 928 28,3%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 415,1 77 159 12,6%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 10 248,8 1 889 3 927 12,3%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.