Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Slovenskej konsolidačnej

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Úroky z úverov a pôžičiek/príjmy z pohľadávok -27,3% -4,1
Príjmy spolu -26,0% -3,9

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.