Bankové úvery a iné záväzky

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Bankové úvery a iné záväzky
Bankové úvery a iné pôžičky
Záväzky z EFSF
Prevzaté záväzky z nemocníc