Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Dividenda MF SR 5,0% 0,1
Správa spoločnosti 0,9% 0,1
Výdavky spolu -1,1% -0,1
Zostatok v spoločnosti na konci roka -7,0% -3,7

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.