Daňové príjmy spolu

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Daňové príjmy spolu
daň z príjmov fyzických osôb
daň z motorových vozidiel