Nemocenské poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Nemocenské poistenie
Nemocenské
Ošetrovné
Vyrovnávacia dávka
Materské