Úrazové poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Úrazové poistenie
Úrazový príplatok
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
Úrazová renta