Poistenie v nezamestnanosti

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Poistenie v nezamestnanosti
Dávka v nezamestnanosti