Garančné poistenie

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Garančné poistenie
Dávka garančného poistenia