Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podpora základného výskumu
Šport a kultúra
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra)
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra)
Vysokoškolské vzdelávanie
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra)
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra)