Ministerstvo obrany SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo obrany SR
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov
Prevádzka vojenských zariadení
Investície
Mierové misie v zahraničí