Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Budovanie a správa ciest
Dotovanie železničnej dopravy a investície
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery
Štátna prémia na stavebné sporenie
Bonifikácia hypoték
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík
Rozvoj cestovného ruchu