Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Budovanie a správa ciest
Dotovanie železničnej dopravy a investície
Verejná osobná doprava
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery
Štátna prémia na stavebné sporenie
Bonifikácia hypoték
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík
Rozvoj cestovného ruchu