Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín
Podpora regionálneho rozvoja