Ministerstvo vnútra SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo vnútra SR
Polícia
Hasiči
Obvodné úrady štátnej správy
Riadenie a rozvoj verejnej správy
Ochrana štátnej hranice
Výchova a vzdelávanie mládeže