Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery
Štátna prémia na stavebné sporenie
Bonifikácia hypoték
Podpora regionálneho rozvoja